Amaziɣ Muzik

zi Siwa ar Kanarya

Sennet i Arradio (Uccen Radio)

ineɣmisen

Amaziɣ muzik, zi Siwa ar Kanary

 

Uccen Radio tsεeddad xulantir nes iɣennijen imaziɣen zi marra timura n tamazɣa.

deg ussan imzwura, attas n iɣennijen d iεeddan d irifiyen, days yinni n zic am iɣennijen n Mimunt n Serwan, Sellam Arifi, Farida Lhoceima. εeddand εawed iɣennijen n "tanukra" imsaren zeg amgaru n isegussa 1970 ar 2000, daysen Walid Mimun, Itran, Tifridjas, Twatun, Imtlaε, Khalid Izri, Bouεarfa Ayyawen, Ayend, d w attas neɣni

tasnd awarras iɣennijen n 2000 tard arawad, zaysen Silya Ziani, Agraf Band, Johan Nouri, ...

(c) Photo credit : Samir Lajlufi (https://www.facebook.com/thidrin)

 

 

Arif, Kanariya, Reqbayer, Sous, Atlas, Icawiyen, Mzab, Nafusa, Siwa, itwargiyen

 

Inazuran imaziɣen ggin attas n tizemmar huma at eqqim tutlay tamaziɣt teddar, kur ijn di tmurt nnes.

s reɣnuj, izran, tiqessissin wden ad sɣaren ijn ljayl d amaynu ig izemmaren ad csin amnus n tmurt neɣ.

(c) Photo credit : Samir Lajlufi (https://www.facebook.com/thidrin)

ij N w As di Arif

kur as,itedhard di Arif ijn uɣennij niɣ ijn izri d amaynu, attas inaruzen teggen tizemmar nsen huma tutlayt d tudart imaziɣen atiri, war xafs iqetti useεreb

 

(c) Photo credit : Samir Lajlufi (https://www.facebook.com/thidrin)

amalas unzway

Imalasen εeddan, maca Anzway (arradio) itɣima. zi amalas ɣar wenneɣni, andfar min itemsaren atid nsiwed ar imzuɣen nwem, huma ra d kenniw/kennint atsnem min itemsar imaziɣen di marra timura umadal

 

(c) Photo credit : Samir Lajlufi (https://www.facebook.com/thidrin)